CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đối với người dùng đăng nhập vào trang web để nhận dạng cá nhân, thông tin sau được thu thập và lưu trữ.

Khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty khác hoặc truy cập trang web của công ty, trang web sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn, bao gồm tên, số điện thoại, mã zip và địa chỉ.

Ngân hàng sẽ tự động nhận và ghi lại trình duyệt của bạn và thông tin nhật ký máy chủ, bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, thông tin cookie trong trang web này và các yêu cầu lịch sử web của bạn.

Việc sử dụng và bảo vệ thông tin.

Công ty sẽ thu thập nội dung thông tin được đề cập ở trên.
Công ty có thể sử dụng một số hình ảnh bạn sẽ tải lên trên Thoitranghaihau.com và chia sẻ chúng trên các tài khoản truyền thông xã hội khác nhau của chúng tôi.

Thông tin khách hàng do công ty nắm giữ là bí mật, ngoại trừ:

1. khi công ty có sự đồng ý của bạn để chia sẻ thông tin;
2. khi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn với các sản phẩm và dịch vụ được yêu cầu;
3. theo yêu cầu pháp lý, công ty có thẩm quyền để thực hiện pháp luật hoặc tuân thủ các chỉ thị pháp lý, nhưng công ty sẽ cung cấp quyền tài phán thích hợp;
4. trong trường hợp khẩn cấp, để bảo vệ lợi ích của người sử dụng và công chúng;
5. trong trường hợp các công ty khác cần mở, chỉnh sửa hoặc tiết lộ thông tin cá nhân trong tình huống này.

Trang web chính sách bảo mật được sửa đổi có quyền thay đổi.

 

 

CHÍNH SÁCH COOKIE

Trình duyệt hoặc thiết bị của bạn có thể cung cấp các cài đặt cho phép bạn chọn có hay không đặt cookie trình duyệt của mình và xóa nó. Nếu bạn không thay đổi cài đặt trình duyệt và tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ cho rằng là bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng cookie và tiếp tục tải cookie xuống thiết bị của bạn. Nếu bạn chọn tắt cookie bằng cách thay đổi Cài đặt trình duyệt, Trang web của chúng tôi và các tính năng của nó có lẽ không hoạt động theo cùng một cách giống nhau hoặc tạo ra cùng trải nghiệm được cá nhân hóa.

Để biết thêm thông tin về các điều khiển này và để cập nhật tùy chọn cookie của bạn, hãy truy cập “Tùy chọn” hoặc “Công cụ” của trình duyệt. Để biết thêm chi tiết về Cookies trong trình duyệt của bạn, hãy xem “Trợ giúp” trong trình duyệt.

Lựa chọn và Opt-Out

Nếu bạn không còn muốn nhận thông tin khuyến mãi của Công ty, bạn có thể “từ chối” nhận chúng bằng cách làm theo các hướng dẫn có trong mỗi thông tin liên lạc hoặc bằng cách gửi thư điện tử cho Công ty tại chungluongdev@gmail.com

Khi bạn đăng ký, bạn sẽ được cung cấp tùy chọn từ chối đăng ký dịch vụ cập nhật thường xuyên của chúng tôi. Nếu bạn đã đăng ký dịch vụ cập nhật của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông báo qua email về các sản phẩm, tính năng, cải tiến mới, ưu đãi đặc biệt, cuộc thi, sự kiện quan tâm và chương trình khuyến mãi tiếp thị một lần.

Vào mọi lúc, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cơ hội hủy đăng ký khỏi bất kỳ dịch vụ hoặc cập nhật nào mà bạn đã đăng ký, nếu bạn thay đổi ý định. Bất kỳ e-mail nào chúng tôi gửi cho bạn sẽ chứa liên kết hủy đăng ký tự động dễ dàng để bạn có thể chọn không tham gia đăng ký đó. Chỉ cần làm theo các chỉ dẫn trong e-mail.